BRANDSKYDDSBESKRIVNING & BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Vi erbjuder våra tjänster att utföra brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation vid ny- om- och tillbyggnad vid mindre och medelstora byggprojekt.

Vid all byggnation är det viktigt att brandskyddet blir rätt utformat, så att brandsäkerheten och förutsättningarna för utrymning blir tillfredsställande. Det är även viktigt att i förhållande till brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation följa upp så att brandskyddet är och förblir rätt utformat.

I projekteringsskedet ska det upprättas en brandskyddsbeskrivning. Brandskyddsbeskrivningen kan ses som en förhandskopia av brandskyddsdokumentationen och ligger till grund för den brandtekniska projekteringen.

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) skall det upprättas en brandskyddsdokumentation för de flesta byggnader. En brandskyddsdokumentation är en relationshandling som redovisar hur byggnadens brandskydd är utfört och är att betrakta som en relationshandling.

Jag godkänner cookies genom att använda denna sida. Detta behövs för att använda kunddata på ett riktigt sätt.