Bengt Ove Olsson

Mitt namn är Bengt-Ove Ohlsson och det är jag som äger och driver BeoBrand Consulting AB. Jag har i stort sett hela mitt yrkesliv arbetat i kommunal verksamhet, företrädesvis på chefsuppdrag inom kommunal räddningstjänst. I mina chefsuppdrag har jag även ingått i kommunledningsgrupp och kommunernas krisledningsstab.

Jag bor och verkar i vackra Ängelholm. En kommun med ett geografiskt fantastiskt läge, välutbyggd infrastruktur, närhet till flygplats, västkustbanan som medger snabba resor både norrut och söderut och med motorväg E4 och E6 in på knuten.

Jag är i grund och botten brandingenjör och mitt intresse för räddningstjänst grundlades redan under min grundskoletid. Efter PRAO på brandstationen i Klippan stod det klart att det var brandingenjör som jag skulle bli. Efter genomförd värnplikt på A3/A6 som kompanibefäl på pansarhaubitskompani blev det under två år anställning som ekonomiassistent på tryckeriföretag i Klippan, därefter följde en rad av anställningar inom olika räddningstjänster:

 • Brandman Ängelholm
 • Avdelningschef/brandingenjör Lund
 • Stf Räddningschef Hässleholm
 • Stf Räddningschef Falkenberg
 • Tf Räddningschef Falkenberg
 • Räddningschef Ängelholm/Örkelljunga

Som person är jag nyfiken och vill gärna prova på nya lösningar. Räddningstjänstens verksamhet har under åren utvecklats i takt med ny lagstiftning och ett förändrat samhälle. Krisberedskap och totalförsvar har alltid legat mig varmt om hjärtat och i takt med de förändringar som sker i samhället blir dessa frågor allt mer viktiga. Under mina år i Ängelholm och Örkelljunga har jag medverkat till att skapa väl fungerande krisledningsorganisationer, där jag själv har haft en viktig roll i egenskap av stabschef.

Samverkan är något som jag brinner för både internt i en organisation och externt mellan myndigheter och organisationer.

Jag har i funktioner som vakthavande brandingenjör, brandingenjör i beredskap och räddningschef i beredskap lett ett flertal större räddningsinsatser, För att nämna några:

 • Oljepåslag från Kattegatt utmed Hallandskusten
 • Oljepåslag i Öresund
 • Översvämningar i flera kommuner samtidigt
 • Större skogsbrand mossbrand Örkelljunga kommun
 • Större industribränder
 • Stormar som Gudrun m fl företrädesvis som stabschef i kommunal krisledning

Jag har ett stort intresse av organisationsförändringar och har aktivt deltagit i flertalet kommunalförbundsutredningar inom räddningstjänsterna i Halland och Skåne Nordväst. Jag har även haft förmånen att vara processledare i den stora organisationsförändring som genomfördes och sjösattes i Ängelholms kommun januari 2015. Från traditionell förvaltning till en service och utvecklingsorganisation baserat på ett agilt arbets- och förhållningssätt.

Med mina erfarenheter vill jag nu genom BeoBrand Conulting AB dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter till er. Att komma in utifrån i en organisation medför stora fördelar, vilket jag har erfarit vid många stora räddningsinsatser när jag i egenskap av räddningschef i beredskap har genomfört skadeplatsbesök. Med friska ögon ser man tydligare och kan lättare identifiera vad som behöver åtgärdas för att skapa effektivitet. är du nyfiken på mig och BeoBrand Consulting, tveka inte utan slå oss en signal eller skicka ett mail.

På återhörande! – Beo Ohlsson

Jag godkänner cookies genom att använda denna sida. Detta behövs för att använda kunddata på ett riktigt sätt.