Krisberedskap

Varje olycka uppstår i en kommun eller verksamhet. För att kunna agera snabbt, korrekt och professionellt krävs att det finns uppgjorda krisledningsplaner, plan för kriskommunikation och att organisationen är övad och utbildad. Vardagsolyckan kan utvecklas till något större och i värsta fall till en extra ordinär händelse. Varje organisation måste därför vara förberedd på det värsta.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Behovsanalys
  • Organisationsuppbyggnad
  • Planering
  • Utbildning
  • Övning med inriktning mot kriser och extra ordinära händelser
  • onen
  • Samverkan med andra organisationer

Jag godkänner cookies genom att använda denna sida. Detta behövs för att använda kunddata på ett riktigt sätt.