Utredning

Vi har mångårig erfarenhet inom kommunal räddningstjänst och krisberedskap. Vi har genom vårt deltagande i flertalet kommunalförbundsutredningar god insikt och kunskap kring räddningstjänst- och krisberedskaps organisationer. Vi erbjuder kommuner eller kommunalförbund att genomföra utredning kring:

  • Organisation
  • Genomlysning av verksamheter
  • Överväganden kring ändrat huvudmannaskap
  • Kartläggning och Inriktning av civilt försvar
  • Civilsamhällets roll i krisledningsorganisationen
  • Samverkan med andra organisationer

Jag godkänner cookies genom att använda denna sida. Detta behövs för att använda kunddata på ett riktigt sätt.