Olycksförebyggande

Att drabbas av en olycka eller en kris är för många en katastrof. Den bästa förberedelsen för att förhindra att en olycka eller kris blir till katastrof är att:

  1. ha en god mental förberedelse i sin organisationen
  2. att vara förutseende genom analys och planering
  3. att öva sin krisledningsorganisation regelbundet.

Vi erbjuder följande tjänster

  • Rådgivning utifrån  risk och sårbarhet
  • Riskanalys av verksamhet kopplat till inre och yttre påverkan
  • Planering i form av bistånd med utarbetande av krisledningsplan och kriskommunikationsplan
  • Övning och utbildning med ledningsgrupp och krisledningsorganisation

Jag godkänner cookies genom att använda denna sida. Detta behövs för att använda kunddata på ett riktigt sätt.