Civilt försvar

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar när totalförsvaret ska stärkas i landet. Kommuner och landsting har inom sitt geografiska områdesansvar, ansvar för att skapa ett nytt modernt civilt försvar. Kraven och behovet av aktiva åtgärder, kommer att öka inte minst med tanke på omvärldsläget, risken för terrorhandlingar och ökade krav i kommande försvarsbeslut.

Vi erbjuder våra tjänster att bistå kommuner och landsting med:

  • Behovsanalys
  • Organisationsuppbyggnad
  • Planering
  • Utbildning
  • Övning med inriktning mot höjd beredskap och civilt förvar

Jag godkänner cookies genom att använda denna sida. Detta behövs för att använda kunddata på ett riktigt sätt.