Krisstöd

Med krisstöd menar man det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och annat som kan utlösa krisreaktioner, för individer, grupper eller hela organisationen.

Vad gör man inom företaget/organisationen när det oväntade plötsligt händer?
När arbetsplatsolyckan inträffar, när någon plötsligt avlider bland de anställda eller när något annat elände händer i organisationen som kan utlösa en kris. Arbetsmiljöverkets AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd ställer tydliga krav på såväl arbetsgivare som arbetstagare

Vi ger er genom utbildning de kunskaper som krävs kring Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd. Vi bistår er gärna med riskbedömningar och utarbetande av handlingsplaner som behövs i er verksamhet för att anpassa ert krisstöd till er verksamhet.

Jag godkänner cookies genom att använda denna sida. Detta behövs för att använda kunddata på ett riktigt sätt.